PPWR

Packaging & Packaging Waste Regulation

In de komende jaren staat Europa voor grote transformaties om wereldwijd duurzaamheid te bevorderen. Met als ambitie om tegen 2050 een volledig circulaire economie te realiseren, is het duidelijk dat er substantiële inspanningen nodig zijn. Hoewel dit doel nog ver weg lijkt, is het van essentieel belang dat er nu actie wordt ondernomen. Op deze pagina verkennen we de eerste stappen die moeten worden genomen om deze duurzame verschuiving te bewerkstelligen en wat jouw organisatie kan doen om zich voor te bereiden op deze ingrijpende veranderingen.
 
De komende jaren zullen tal van veranderingen plaatsvinden om Nederland te transformeren naar een circulaire economie. Veel van deze veranderingen zullen voortvloeien uit nieuwe wetgeving, waardoor bedrijven verplicht zullen zijn om te voldoen aan nieuwe normen en praktijken. Het is daarom van cruciaal belang dat bedrijven zich goed voorbereiden op de aanstaande wijzigingen. Eén van de belangrijke aspecten van deze veranderingen is de Packaging & Packaging Waste Regulations (PPWR). Deze wetgeving is ontworpen om de impact van verpakkingen op het milieu te verminderen en recycling te bevorderen.  

Naast het begrijpen van de PPWR, is het ook essentieel voor bedrijven om te investeren in innovatie en duurzame praktijken. Dit omvat het herzien van verpakkingsmaterialen en -processen, het implementeren van recyclingprogramma's en het verkennen van alternatieven voor eenmalig gebruik. 

Door vooruit te kijken en proactief te handelen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de aanstaande wetgeving, maar ook bijdragen aan een meer circulaire economie en een gezonder milieu voor toekomstige generaties. 

Wat is de Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR)? 

De PPWR, een EU-verordening, streeft ernaar om verpakkingsafval te verminderen, schadelijke stoffen zoals PFAS te beperken, hergebruik van materialen te bevorderen en het gebruik van gerecyclede materialen in kunststof verpakkingen te vergroten. Door te voldoen aan deze regelgeving kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. 

Enkele belangrijke aspecten van de PPWR zijn onder meer: 
 • Verlaging van verpakkingsafval 
 • Beperking van schadelijke stoffen 
 • Stimulering van hergebruik en navulopties 
 • Gebruik van gerecyclede materialen 
 • Recyclebaarheid 


Verlaging van verpakkingsafval: 

 • Vermindering van het gebruik van verpakkingen (met doelen van 5% tegen 2030, 10% tegen 2035 en 15% tegen 2040), met een focus op het minimaliseren van overtollig verpakkingsmateriaal en het stimuleren van efficiënt gebruik. 
 • Beperking van specifieke verpakkingsformaten vanaf 2030, zoals bepaalde plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik, inclusief verpakkingen voor onbewerkte verse groenten en fruit onder 1,5 kg, verpakkingen voor voeding en dranken die worden geserveerd in cafés en restaurants, individuele porties (zoals specerijen, sauzen, room, suiker), miniatuurverpakkingen voor toiletartikelen en krimpfolie voor koffers op luchthavens. 

Beperking van schadelijke stoffen: 

 • Een verbod op het gebruik van per- en polyfluoroalkyl verbindingen of PFAS in verpakkingen die in contact komen met voedsel, ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu. 

Stimulering van hergebruik en navulopties: 

 • Minstens 10% van de drankverpakkingen moet herbruikbaar zijn tegen 2030 (met uitzondering van melk, wijn en sterke drank), met incentives voor producenten om duurzame alternatieven te ontwikkelen. 
 • Tegen 2030 moet 10% van het afhaalvoedsel en drinken worden verpakt in herbruikbare verpakkingen, met maatregelen om consumenten aan te moedigen deze verpakkingen terug te brengen voor hergebruik. 
 • Invoering van statiegeldsystemen voor plastic en metalen drankverpakkingen voor eenmalig gebruik, om de inzameling en recycling te bevorderen. 
 • Bevordering van het serveren van kraanwater (indien beschikbaar, gratis of tegen een minimale vergoeding) in herbruikbare of navulbare verpakkingen, als duurzaam alternatief voor wegwerpflessen. 

Gebruik van gerecyclede materialen in kunststof verpakkingen: 

 • Tegen 2030 moet 10-35% gerecycled materiaal worden gebruikt in kunststof verpakkingen (afhankelijk van het type materiaal), met incentives voor producenten om de circulaire economie te ondersteunen. 
 • Tegen 2040 moet 50-65% gerecycled materiaal worden gebruikt in kunststof verpakkingen (afhankelijk van het type materiaal), om de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen te verminderen en de CO2-voetafdruk te verkleinen. 

Recyclebaarheid: 

 • Alle verpakkingen moeten tegen 2030 recyclebaar zijn, met duidelijke richtlijnen voor het ontwerp en de materialen om de recycleerbaarheid te maximaliseren. 
 • Prestatiecriteria voor de recyclebaarheid van verpakkingen moeten per verpakkingscategorie worden vastgesteld en worden ingedeeld in klassen A, B of C, om transparantie te bieden aan consumenten en producenten. 
 • Na 1 januari 2030 mogen verpakkingen die worden ingedeeld in klasse C niet meer op de markt worden gebracht, ter bevordering van duurzame alternatieven. 
 • Na 1 januari 2038 mogen verpakkingen die worden ingedeeld in klasse B niet meer op de markt worden gebracht, om de overgang naar volledig recyclebare verpakkingen te versnellen. 
De naleving van de PPWR door de overheid wordt streng gehandhaafd. Dit omvat de handhaving van de Essential Requirements voor verpakkingen, die al bestaan en verder worden gehandhaafd met de invoering van de PPWR. Deze vereisten zijn van toepassing op alle partijen die verpakkingen op de Nederlandse markt brengen, inclusief importeurs en bedrijven met hun naam, logo of merkteken op de verpakking. Ze zijn van toepassing op consumenten-, verkoop- en transportverpakkingen (primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal toezien op de handhaving van deze regelgeving, met passende sancties voor niet-naleving. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.essentieleeisen.nl/.

Publicatie datum: 02-04-2024

Deel deze pagina