Afvalbeheerbijdrage

De impactvolle afvalbeheerbijdrage en SUP-regeling in Nederland

In een tijdperk waarin de bescherming van ons milieu en de vermindering van plasticvervuiling een groeiende zorg zijn, worden er belangrijke stappen ondernomen om ons gebruik van wegwerpplastic te verminderen. In Nederland zijn de in de afgelopen jaren een aantal regelingen ingevoerd die de impact van plastic op het milieu proberen te verminderen. Wij als producent van verpakkingen willen graag onze klanten op de hoogte stellen wat deze regelingen met zich mee brengt voor zowel ons als producent als voor hun als klant. 

Afvalbeheerbijdrage van verpakkingen

Na 1 januari 2023 is er een belangrijke ontwikkeling op het gebied van duurzaam afvalbeheer: de invoering van de afvalbeheerbijdrage voor verpakkingen. Vanaf deze datum is de definitie van het begrip 'producent of importeur' veranderd voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat deze in lijn komt met de definitie in de wetgeving.

Deze bijdrage is een maatregel die is ingevoerd om de impact van verpakkingsafval op het milieu te verminderen en duurzamer gebruik van materialen te stimuleren. De afvalbeheerbijdrage wordt nu opgelegd aan de producenten en importeurs van verpakte goederen volgens de aangepaste definitie. Dit heeft tot doel een stimulans te bieden om verpakkingsmaterialen te verminderen, hergebruiken en recyclen.

Met de invoering van deze bijdrage wordt een belangrijke stap gezet richting een circulaire economie, waarin afval wordt geminimaliseerd en materialen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Dit draagt bij aan een schoner milieu, vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen en helpt de plasticvervuiling te verminderen.

De wijziging heeft impact op organisaties die:

  • Beroepsmatig een ander opdracht geeft de verpakking van producten te voorzien van zijn naam, logo of merkteken (en ook de opdrachtnemer).
  • De bijdrageplicht verschuift in zijn algemeenheid (er zijn uitzonderingen) van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, productie van een product waarvan het merk niet aan de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label;
  • Een verpakking (leeg) in de handel brengt die (eventueel bij derden) is bestemd om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van producten daaraan te worden toegevoegd.
  • De bijdrageplicht verschuift van de verstrekker naar het bedrijf dat de verpakking (leeg) in de handel brengt.

Sup-regeling

De SUP-regeling (Single Use Plastics) is een belangrijk initiatief dat is ontworpen om de negatieve impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen. Deze regeling richt zich met name op het verminderen van het gebruik van plastic producten die eenmalig worden gebruikt en vaak na kort gebruik als afval eindigen, zoals plastic rietjes, wegwerpbekers, plastic bestek en roerstaafjes.

Om de implementatie van de SUP-regeling te ondersteunen en milieuvriendelijk afvalbeheer te bevorderen, zijn afvalbeheerbijdragen geïntroduceerd. Deze bijdragen worden opgelegd aan producenten en importeurs en eindgebruikers van verpakte goederen om het beheer van de verpakkingen en het afval ervan te financieren.  

De SUP-regeling moedigt producenten en consumenten aan om alternatieven te gebruiken voor wegwerpplastic, zoals herbruikbare materialen en biologisch afbreekbare producten. Dit draagt bij aan het verminderen van de hoeveelheid plastic afval die in onze ecosystemen terechtkomt en helpt om onze oceanen en onze omgeving te beschermen.

Het doel van deze regeling is om een duurzamere en schonere toekomst te bevorderen, waarin we de impact van plasticvervuiling op het milieu minimaliseren en tegelijkertijd onze natuurlijke hulpbronnen beschermen voor toekomstige generaties. Door bewust te kiezen voor alternatieven en de afvalbeheerbijdragen te ondersteunen, kunnen we allemaal een positieve bijdrage leveren aan het behoud van ons milieu.

De actuele tijdlijnDeel deze pagina

Vragen of even sparren?

Neem dan gerust contact met ons op. Of dat nu per mail, telefoon of chat is.

Marco Romeyn