Sustainanble development goals

Global Goals: Transformeer de wereld voor 2030

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 doelen opgesteld om de wereld te transformeren naar een duurzamere en rechtvaardige plek voordat het 2030 is. Deze doelen worden de Sustainable Development Goals (SDG's), ook wel bekend als de Global Goals genoemd.   
  
De SDG's zijn opgesteld als een gezamenlijke inspanning van de VN-lidstaten, het maatschappelijk middenveld, de private sector en andere belanghebbenden. Elk doel heeft specifieke subdoelen en indicatoren die kunnen worden gebruikt om de voortgang te meten. De SDG's zijn bedoeld als een raamwerk voor samenwerking en partnerschappen tussen verschillende actoren om de doelen te bereiken. 
 
De SDG's richten zich op belangrijke uitdagingen zoals armoede, honger, gezondheid en welzijn, onderwijs, gendergelijkheid, schone sanitaire voorzieningen, duurzame energie, economische groei, ongelijkheid, verantwoord consumptie en productie, klimaatverandering en vrede. Het bereiken van deze doelen vereist geïntegreerde actie op alle niveaus, van lokaal tot mondiaal, inclusief mobilisatie van middelen en een gunstig beleidsklimaat. 

Samen werken aan een duurzame en eerlijke toekomst 

Het goede nieuws is dat iedereen kan bijdragen aan het bereiken van deze doelen! Integratie van de SDG's in beleid en praktijk, en communicatie naar verschillende doelgroepen is belangrijk om bewustzijn en betrokkenheid te vergroten.  

Bij Argos vinden we deze doelstellingen erg belangrijk en hebben we er een aantal opgenomen in ons beleid, waaronder verantwoorde consumptie en productie (12), klimaatactie (13), leven op het land (15) en partnerschap om doelstellingen te bereiken (17). Deze doelstellingen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden.  12. Verantwoorde consumptie en productie: 
Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen. 
13. Klimaatactie: 
SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. 
15. Leven op het land: 
SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken. 
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken:
Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen. 

Bij Argos vinden we deze doelstellingen erg belangrijk en hebben we er een aantal opgenomen in ons beleid, waaronder verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie en leven op het land. Deze doelstellingen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Klimaatactie richt zich op de aanpak van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, wat een bedreiging vormt voor mens en natuur. Leven op het land is gericht op het beschermen en herstellen van het leven op het land, terwijl verantwoorde consumptie en productie zich richt op efficiënter gebruik van grondstoffen en het verminderen van de druk op het milieu.  

Bij Argos doen we ons best om onze impact op het milieu te verminderen. We gebruiken duurzame grondstoffen, zoals FSC-gecertificeerd papier en letten op onze CO2-uitstoot tijdens transport door de dagelijkse ritten efficiënt in te plannen  Hiermee dragen we bij aan efficiënter gebruik van grondstoffen en het beschermen en herstellen van het leven op het land. We geloven dat we deze doelen kunnen bereiken door samen te werken met partners. Samen kunnen we de wereld transformeren naar een meer rechtvaardige en duurzame plek voor iedereen.  

Niet alleen wij als organisatie kunnen bijdragen aan het behalen van deze doelen, maar ook jij als individu kunt je steentje bijdragen. Door duurzamere opties te kiezen bij het kopen van producten, je energieverbruik te verminderen, duurzamer voedsel te eten, organisaties te steunen die zich inzetten voor duurzaamheid en anderen bewust te maken van de SDG's, kunnen we samenwerken om de wereld te transformeren naar een meer rechtvaardige en duurzame plek voor iedereen.


Deel deze pagina

Vragen of even sparren?

Neem dan gerust contact met ons op. Of dat nu per mail, telefoon of chat is.

Marco Romeyn