Nieuws

SUP wetgeving en afvalbeheerbijdrage per 1 januari 2023

06 februari 2023

Goed nieuws! We gaan de strijd aan met zwerfafval! Sinds 1 januari 2023 zijn er een aantal impactvolle wettelijke wijzigingen ingegaan, die moeten bijdragen aan een schoner milieu. Hiervoor moeten we met z’n allen flinke stappen zetten en deze nieuwe wetgeving gaat hier een belangrijke rol in spelen. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over deze nieuwe wetgeving, hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Belangrijk! De inhoud van dit bericht is gebaseerd op de meest recente informatie die wij tot onze beschikking hebben. Er is rondom de nieuwe SUP-wetgeving nog veel onduidelijk waardoor dit mogelijk nog kan wijzigen.

Het belangrijkste doel van de SUP-wetgeving is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastics (zoals ballonnen, maaltijdverpakkingen, draagverpakkingen, drankverpakkingen, rietjes, en bestek). De richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het aandeel van wegwerpplastic in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen.

Afvalbeheerbijdrage van verpakkingen
Vanaf 1 januari 2023 is de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ verandert voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat deze in lijn komt met de definitie in de wetgeving.

De wijziging heeft impact op organisaties die:

  • Beroepsmatig een ander opdracht geeft de verpakking van producten te voorzien van zijn naam, logo of merkteken (en ook de opdrachtnemer).
  • De bijdrageplicht verschuift in zijn algemeenheid (er zijn uitzonderingen) van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, productie van een product waarvan het merk niet aan de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label;
  • Een verpakking (leeg) in de handel brengt die (eventueel bij derden) is bestemd om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van producten daaraan te worden toegevoegd.
  • De bijdrageplicht verschuift van de verstrekker naar de het bedrijf dat de verpakking (leeg) in de handel brengt.

Wanneer ben je verplicht aangifte te doen?

Een organisatie die zich kwalificeert als ‘producent of importeur’ is vanaf 1 januari 2023 verplicht om aangifte voor de Afvalbeheerbijdrage te doen als haar verpakkingsafval boven de drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar komt. Voor SUP-verpakkingen geldt deze drempel niet en is een ‘producent of importeur’ voor elke SUP-verpakking aangifteplichtig voor de gehele Afvalbeheerbijdrage. De Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen kent verschillende tarieven, afhankelijk van het soort materiaal. De tarieven voor 2023 kunt u vinden op: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven 

Extra toeslag
Duurzaam verpakken wordt steeds belangrijker en gaat een essentiële rol spelen in de strijd tegen het aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik in het zwerfafval. Daarom is er vanaf 1 januari 2023 ook een SUP-opslag in rekening gebracht. Deze extra toeslag bedraagt €2,30 per 1.000 stuks en is van toepassing op alle producten die onder de SUP-wetgeving vallen. De partij die de afvalbeheerbijdrage afdraagt, is ook verantwoordelijk voor de afdracht van deze extra SUP-opslag.

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid rondom deze nieuwe wetgeving maar voor een aantal producten zijn noodzakelijke toeslagen onvermijdelijk. Deze toeslagen worden vermeld op de orderbevestigingen indien van toepassing.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met onze afdeling sales via 0174 638 420 of industrie@argos.nu

Deel dit bericht

Duurzame verpakkingen: De weg naar een milieubewuste toekomst

15 mei 2024

In een wereld waar de druk op natuurlijke hulpbronnen toeneemt en de roep om milieubewustzijn steeds luider wordt, staan bedrijven voor de uitdaging om hun...

Duurzame Verpakkingen: Hoe wij een rol spelen bij de implementatie van de 6-R-Principes.

03 mei 2024

In de wereld van vandaag wordt de roep om duurzaamheid steeds luider en de verpakkingsindustrie is geen uitzondering. Als specialisten in verpakken en besc...

De Rotterdamse Marathon zit er op!

16 april 2024

Het zit erop! Afgelopen zondag was het zover, de TBI Business Estafette Run van de Marathon in Rotterdam.En wat een dag was het! Stralende zon, een geweldi...